پایگاه اطلاع رسانی سمینار و همایش های ایران » اولین کنفرانس اقتصادی شهری ایران

اولین کنفرانس اقتصادی شهری ایران

اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

۰۲ تا ۰۳ آذر ماه ۱۳۹۰

محورهای همایش :
• نقش فناوری های نوین در اقتصاد شهری
• مدیریت یکپارچه شهری و پیامدهای اقتصادی آن
• سرمایه گذاری در شهرها (داخلی- خارجی)
• نقش سرمایه اجتماعی دراقتصاد شهری
• توسعه پایدار اقتصاد شهری
• هدفمند نمودن یارانه ها و آثار اقتصادی آن بر مدیریت شهری
• نقش گردشگری در اقتصاد شهری
• اقتصاد مسکن، زمین و کاربری های شهری
• حاشیه نشینی و اقتصاد شهری
• اقتصاد محیط زیست شهری
• اقتصاد حمل و نقل شهری
• تامین مالی و منابع درآمدی شهر

برگزارکننده : شهرداری مشهد – سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور – دانشگاه فردوسی مشهد – استانداری خراسان رضوی
مسئول : دکتر ناصر شاهنوشی

تلفن : ۰۵۱۱۶۰۶۹۰۸۹ – ۰۵۱۱۶۰۰۶۱۴۰

وب سایت : http://ficue.mashhad.ir

کنفرانس اقتصاد شهری ایران

کنفرانس اقتصاد شهری ایران


بدون دیدگاه »

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: