پایگاه اطلاع رسانی سمینار و همایش های ایران » سمینار ارزیابی عملکرد سازمانی و فردی

سمینار ارزیابی عملکرد سازمانی و فردی

سمینار ارزیابی عملکرد سازمانی و فردی

۰۱ تا ۰۲ آبان ماه ۱۳۹۰

برگزارکننده : گروه پرتو بیتا-موسسه آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق
مسئول : مهدی عاطفی

تلفن : ۸۸۵۷۸۹۱۳-۱۴-۷۷۴۸۳۰۲۹

وب سایت : www.pbita.com

سمینار ارزیابی عملکرد سازمانی و فردی

• حوزه عملکرد کارکنان :
بررسی مدل‌ها و روش‌ها، برنامه‌های توسعه فردی و ارزیابی عملکرد، شایستگی و ارزیابی عملکرد، مشاغل استراتژیک و ارزیابی عملکرد، کانونهای توسعه و ارزیابی عملکرد
• حوزه عملکرد سازمان:
بررسی مدل‌ها و روش‌ها، استراتژی‌های سازمان و ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد سازمانهای پروژه محور، طراحی و تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانی

سمینار ارزیابی عملکرد سازمانی و فردی

سمینار ارزیابی عملکرد سازمانی و فردی


بدون دیدگاه »

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: